Η Προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου διοργανώνεται για πρώτη φορά από τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε) και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Κόρινθο, στις 17-19 Φεβρουαρίου, υπό την αιγίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θα ξεκινήσει την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στη 1 το μεσημέρι και θα λάβει χώρα στις αίθουσες του Επιμελητηρίου Κορινθίας στην Κόρινθο.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τους κανόνες και τους τρόπους λειτουργίας της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και να προωθήσει την έννοια της δημοκρατίας και του πολίτη μέσω της ενεργούς ενασχόλησης των νέων με τα κοινά.

Η προσομοίωση θα αποτελείται από 5 υποθετικές παρατάξεις, οι οποίες θα καλύπτουν το ιδεολογικό φάσμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής μέσα στην Περιφέρεια.

Κάθε παράταξη θα αποτελείται από τον αρχηγό της και τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους, Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων θα έρθουν σε διάλογο μεταξύ τους και θα λάβουν αποφάσεις για θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τη νεολαία

Αναπόσπαστο κομμάτι της προσομοίωσης είναι τα πλαίσια τα όποια θα διαμορφωθούν από τις προτάσεις των περιφερειακών συμβούλων κατά την διάρκεια συσκέψεων των αρμόδιων επιτροπών, έχοντας καθεμία από αυτές μια ορισμένη θεματολογία. Επίσης στις συνεδριάσεις θα συμμετέχουν και άτομα πίεσης , τα οποία θα συμβάλουν καθοριστικά με την παρουσία τους στη διεξαγωγή των εργασιών της ολομέλειας.

Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς) από όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως του αντικειμένου των σπουδών τους.