Πρόσκληση του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020

0

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση

του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης

2014-2020.

Η πρόσκληση αφορά στην δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα

υπομέτρα του μέτρου 11 (βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί από 24-1- 2017 έως 22-2- 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην

ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot- news-el/4259-biologi-kalliergies11), στην Δ/νση

Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών ενδείξεων του

ΥΑΑ&Τ (Λ. Αθηνών 58 Αθήνα, τηλ.: 210 5275276, 210 5275282) και στον

ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απάντηση