Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας στο δημόσιο ανοικτές για αιτησεις

0

Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας στο δημόσιο ανοικτές για αιτησεις

Οι φορείς που αφορούν οι προκηρύξεις του δημοσίου αλλά και οι θέσεις που ζητούνται προς πρόσληψη τον μήνα Φεβρουάριο Α.Σ.Ε.Π.:

Πλήρωση 186 θέσεων στο Ε.Κ.Α.Β. (Προκήρυξη 7Κ/2014 του ΑΣΕΠ)

Α.Σ.Ε.Π.: Πλήρωση 30 θέσεων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Προκήρυξη 6Κ/2014) Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε Αθήνας και Πειραιά:

Πρόσληψη 32 ατόμων Τράπεζα της Ελλάδος: Πλήρωση 48 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού (Προκήρυξη 3/2014) Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας: Πρόσληψη 1 ατόμου Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: Συνεργασία με 1 άτομο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: Συνεργασία με 1 άτομο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: Πρόσληψη 3 ατόμων Ξιδικός Λογαριασμός Έρευνας (Ε.Λ.Ε.) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 1 ατόμου Επιτροπή Ερευνών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου Δήμος Ιωαννιτών: Πρόσληψη 10 ατόμων Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. -Α.Π.Θ.) : Πρόσληψη 2 ατόμων Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου: Πρόσληψη 1 ατόμου Σχολή Πολιτικών Επιστημών Παντείου: Πρόσληψη 2 ατόμων Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας: Πρόσληψη 8 ατόμων Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Ανάθεση έργου σε 1 άτομο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Προκήρυξη κατατακτήριων εξετάσεων 10 αστυνομικών γενικών καθηκόντων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού /Μηχανικών του ΥπουργείουΟικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &Τουρισμού: Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) εξειδικευμένου Ερευνητού – Συνεργάτη Δήμος Κάσου: Πρόσληψη 8 ατόμων Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας: Πρόσκληση για 2 θέσεις Υποψηφίου Διδάκτορα Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας: Πρόσληψη 2 ατόμων Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ): Πρόσληψη 1 ατόμου Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 8 ατόμων Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 1 ατόμου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 3 καθηγητών Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 καθηγητών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή δείτε εδώ το πλήρες αρχείο με τις προκηρύξεις

www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply