Προγραμματική σύμβαση για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

0

Προγραμματική σύμβαση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Παρασκευή 15 Απριλίου, με τον “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ.

Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης, την οποία εκ μέρους του ΑΟΤΑ “Μοριάς” Α.Ε. υπέγραψε ο πρόεδρός του Νίκος Φοίφας, αποτελεί η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Leave a Reply