Πραγματοποίηση ημερίδας για ESG

0

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, με συμμετοχή ενδιαφερομένων η
ημερίδα που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Κορινθίας σε συνεργασία με την εταιρεία
συμβούλων Επιχειρήσεων PROES με θέμα  «Η Νέα Επιχειρηματικότητα στα Πλαίσια
του ESG».
Στον εναρκτήριο χαιρετισμό  του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτης
Πιτσάκης επεσήμανε την αναγκαιότητα για την στρατηγική μιας βιώσιμης ανάπτυξης σε
θέματα environmental (περιβαντολλογικά), social (κοινωνικά) & governmental (εταιρικής
διακυβέρνησης).
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν με πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ήταν:
1. Τάσεις στις Επιχειρήσεις στην Μετα-Covid Εποχή
Χάρης Καμπάνης, Marketing Director, Microsoft Co. 31 Χώρες
2. Νέο περιβάλλον λειτουργίας επιχειρηματικότητας, θεσμικό πλαίσιο,
ολιστική προσέγγιση
Δημήτρης Παπασωτηρίου  (BA, MSc, MA, ELA/ESLog, PhDc), business  strategy  &  supply
chain senior consultant
3. Νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο επιχειρήσεων, προϋποθέσεις προσαρμογής
Δημήτρης Ευσταθιάδης, MBA, DBA, Bsc. Σύμβουλος Τραπεζικής & Επιχειρηματικότητας
4. Καθημερινότητα επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον. Τι αλλάζει;
προετοιμασία και εφαρμογή
Δημήτρης Παπασωτηρίου  (BA, MSc, MA, ELA/ESLog, PhDc), business  strategy  &  supply
chain senior consultant’
Στο πέρας της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας ευχαρίστησε τους
ομιλητές για την τόσο κατατοπιστική ενημέρωση και τόνισε ότι το Επιμελητήριο Κορινθίας
είναι μπροστά στις εξελίξεις του χώρου της επιχειρηματικότητας και προσπαθεί να
συμβαδίζει με αυτές έτσι ώστε να παρέχει στα μέλη του updated πληροφορία και έγκαιρη
συμβουλευτική.

Ολόκληρη την ημερίδα μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ:

Leave a Reply