Πανηγυρίζουν τα φίλα προσκείμενα εντυπα και ο ιστότοπος Σπούτνικ ότι η Εσθονική προεδρία «άλλαξε τον τίτλο του συνεδρίου» μετά από την αντίδραση του Έλληνα υπουργού, αλλά εδώ δεν βλέπoυμε καμιά αλλαγή:

https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-08/Media%20Invitation%20eng.docx