Πούρος: Η υποκατάσταση εργολάβων στην πλατεία έγινε επί Πνευματικού

0

Μεγάλη ανατροπή από τον αντιδήμαρχο Κορινθίων Γιώργο Πούρο που για πρώτη φορά δήλωσε ότι το συμφωνητικό μεταξύ του εργολάβου που ανέλαβε την πλατεία και του εργολάβου που κάνει το έργο είχε γίνει επί δημαρχείας Αλ. Πνευματικού.

Πλέον τοα ερωτημα είναι αμείλικτο.

Το γνώριζε η προηγούμενη δημοτική αρχή και αν όχι πότε το έμαθε;

Μετά τη συνέντευξη μας ο Πούρος μας είπε ότι η σύμβαση μεταξύ των 2 εργολάβων έγινε από τις 20 Ιουλίου του 18, πριν δηλαδή αναλλάβει η νέα δημοτική αρχή.

Απάντηση