Καλεσμένη στους «Απέναντι» Γιώργο Δημητριάδη και Θύμιο Τσαρμπό καλεσμένη η Πόλυ Δαγκοπούλου Τσόγκα με θέμα της εκπομπής τη διαμεσολάβηση και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.