Ποιοι εκλέγονται βουλευτές στην Κορινθία. Ενσωμάτωση 40,58% (127 / 313 ΕΤ)

0

Τελευταία ενημέρωση 7/7/2019,

22:24 Ενσωμάτωση

75,72% (237/313ΕΤ)

Εγγεγραμμένοι 108.112

Έγκυρα63.853

Άκυρα777

Συμμετοχή 65.070

Λευκά 440

Ενσωμάτωση σταυρών 40,58% (127 / 313 ΕΤ)

Leave a Reply