Ποιοι δικαιούνται δωρεάν ρεύμα, ενοίκιο και σίτιση

0

aporoi-fagito-630_0

Μέτρα-ασπίδα κατά της κρίσης φέρνει η κυβέρνηση και για ένα μήνα, από τις 20 Απριλίου έως και τις 20 Μαΐου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (http://www.ypakp.gr) -είτε μέσω ΚΕΠ- τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν σε κάποιο εκ των τεσσάρων μέτρων.

Πρόκειται για τα μέτρα της δωρεάν επανασύνδεσης ηλεκτρικών παροχών, της δωρεάν παροχής ποσότητας ρεύματος (300 kwh/μήνα), της χορήγησης του επιδόματος ενοικίου και της επιδότηση σίτισης.

Εισοδηματικά κριτήρια

Για την υπαγωγή κάποιου στο πρόγραμμα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

● Μεμονωμένο άτομο: 2.400 ευρώ

● Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: 3.600 ευρώ

● Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη: 4.200 ευρώ

● Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: 4.800 ευρώ

● Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: 5.400 ευρώ

● Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6.000 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια

Έχουν τεθεί και δύο περιουσιακά κριτήρια, που είναι κατά πρώτο η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.

Επίσης, το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της ΚΥΑ.

Leave a Reply