Ποια ειναι Προγράμματα Επιδότησης που αναμένονται

0
 1. Νέος κύκλος Αναπτυξιακού Νόμου: Επιδότηση έως 55% για αγροτικές επενδύσεις άνω τω 500.000
  Περιγραφή έργου: εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής (πχ. θερμοκήπια), κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, εναλλακτικοί τύποι εκτροφών (πχ. παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής).
  Υψος ενίσχυσης: από 500.000 ως και 55%
  Ημερομηνία λήξης: αναμένεται σύντομα

 2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Β’ Κύκλος

 3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων – Β’ Κύκλος

 4. Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση»

 5. Υπόμετρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

 6. Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους

 7. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας»

 8. Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για την μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα»

 9. Ειδική Δράση στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών

 10. Ειδική Δράση: «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»

 11. Ειδική Δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία»

 12. Πρόγραμμα “Νέο Ξεκίνημα” από τον ΟΑΕΔ

 13. Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας

 14. Ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς

 15. Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας – Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων

 16. Voucher Ευρεσιτεχνίας – κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

 17. Αναβάθμιση επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας

 18. Αναβάθμιση εταιρειών franchising

 19. Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν»

 20. Ψηφιακό voucher – κουπόνια αγοράς

Απάντηση