Πνοή Δημιουργίας: Ο Μαψός και ο Κουταλάς δίνουν δυναμικά το παρών

0

Ο Μαψός και ο Κουταλάς δίνουν δυναμικά το παρών!
Στ

ις 8 Οκτώβρη δίνουμε μαζί Πνοή Δημιουργίας στον τόπο μας.
Με οργανωμένο σχέδιο δράσης. Για να βρούμε ξανά την ελπίδα. Είναι στο χέρι μας!

Leave a Reply