Σχολιάζοντας τις συνεντεύξεις Πνευματικού και Πρωτοβουλίας ο Βασίλης Πανταζης είπε πως ενώνονται οι δυο συνδυασμοί από το γεγονός πως και οι δυο έχουν αδειαστει από τον πολιτικό τους χώρο για τη διαχείριση απορριματων και πλέον έχουν μείνει πολιτικά άστεγοι.