Ο Αλέξανδρος Πνευματικός στις τελευταίες του δηλώσεις σαν δήμαρχος Κορινθίων απάντησε στις καταγγελιες Σταυρέλη για τις αναθέσεις στο Korinthian Palace.