Πλούσιο το προγραμμα του Λαογραφικου Κορίνθου

0

image

Μια σειρά από εκδηλώσεις με έμφαση στα σχολεία και την επαφή των μαθητών έχουν προγραμματίσει στο λαογραφικο Μουσείο Κορίνθου. Μας ενημερώνει η κα Μαρία Μεξια.

Απάντηση