ΠΛΗΡΩΣΗ 11 ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ.

0

Την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 δημοσιεύθηκε Προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ / αρ. φύλλου 3 / αρ. Προκήρυξης 1ΕΓ/2016) για την πλήρωση 2.135 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.

syriza

Η Προκήρυξη αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη και είναι μείζονος σημασίας για δύο κυρίως λόγους: Αφενός γιατί αποκαθιστά την αδικία εις βάρος των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 1998 που παρέμεναν τόσα χρόνια αδιόριστοι και αφετέρου γιατί καλύπτονται πανελλαδικά θέσεις εργασίας σε νευραλγικούς τομείς του Δημοσίου, όπου υπήρχαν πάγιες ανάγκες για περαιτέρω ανθρώπινο δυναμικό.

Πολύ σημαντικό για την Κορινθία είναι ότι στο κείμενο της Προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις για υπηρεσίες του Νομού, 6 από τις οποίες αφορούν δικαστικούς υπαλλήλους, ενώ οι υπόλοιπες 5 αφορούν διοικητικό προσωπικό στον τομέα της Υγείας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

– 1 θέση Γραμματέα (Π.Ε.) στο Ειρηνοδικείο Σικυωνίων.

– 1 θέση Γραμματέα (Π.Ε.) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου.

– 2 θέσεις Γραμματέων (Π.Ε.) στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.

– 1 θέση Γραμματέα (Τ.Ε.) στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.

– 1 θέση Γραμματέα (Δ.Ε.) στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.

– 1 θέση Διοικητικού – Λογιστικού (Τ.Ε.) στο Κέντρο Υγείας Κιάτου.

– 1 θέση Διοικητικού – Λογιστικού (Δ.Ε.) στο Κέντρο Υγείας Κορίνθου.

– 2 θέσεις Διοικητικών – Λογιστικών (Δ.Ε.) στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

– 1 θέση Διοικητικού Γραμματέα (Δ.Ε.) στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Όλο το προηγούμενο διάστημα οι τρεις Βουλευτές και η Ν.Ε. Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από συσκέψεις με τους φορείς και παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία εντόπισαν τις ανάγκες σε προσωπικό των υπηρεσιών Υγείας και Δικαιοσύνης του Νομού, οι οποίες δημιουργήθηκαν με κύρια ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων όχι μόνο δικαιώνει τις συλλογικές προσπάθειές μας, αλλά το κυριότερο δίνει σημαντική ανάσα στο έργο του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας και των Δικαστηρίων του Νομού βελτιώνοντας την καθημερινότητα και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Κόρινθος, 18.05.2016

Γραφείο Τύπου Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας

Leave a Reply