Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική επίσκεψη-εκδρομή
των παιδιών από τα νήπια και προνήπια  
των  Εκπαιδευτηρίων Ατσόγλου της πόλης μας.