Ο Τίνος Πιέτρης μιλά για την πρόταση που έφερε για 2 γευματα από το δήμο για τους αδύναμους