Περικοπές στην καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, φέρνει το νέο μισθολόγιο. Μέσω διάταξης του νομοσχεδίου, αλλά και της ερμηνευτικής εγκυκλίου, επέρχεται περικοπή του επιδόματος σε όλες τις περιπτώσεις θεσμοθετημένων αδειών, εκτός της κανονικής άδειας και της βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας έως 6 ημέρες κατ΄ έτος.

image

Το θέμα έγινε ευρύτερα γνωστό έπειτα από εργατικό ατύχημα στο Δήμο Λάρισας. Η νέα διάταξη (άρθρο 18) ουσιαστικά προαναγγέλλει την κατάργηση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, καθώς «επισημαίνεται η ρητή δέσμευση περί της επικείμενης ευθυγράμμισης του καθεστώτος χορήγησης του εν λόγω επιδόματος με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι τις 31-12-2017».

Αυτός ο τρόπος καταβολής του επιδόματος, έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τον Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3527/2007) όσο με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) αλλά και την κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ.: οικ. 2/16519/0022/24-2-2012) που έχει εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, καθώς το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας περιλαμβάνεται μεταξύ των μηνιαίων τακτικών αποδοχών (άρθρο 13 του Ν.4354/2015) και εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους, που έχουν ορισθεί με τις Υπουργικές Αποφάσεις, όπως άλλωστε προβλέπει και ο πρόσφατος μισθολογικός Νόμος. Με την διάταξη αυτή θίγεται επί της ουσίας το δικαίωμα των υπαλλήλων να λάβουν άδειες, που τους χορηγούνται και τους αναγνωρίζονται από το Νόμο, συνιστώντας μάλιστα, ένα ισχυρό οικονομικό αντικίνητρο.

Τα παρακάτω αναφέρονται σε επιστολή της ΑΔΕΔΥ που εστάλη χθες, έπειτα από τη δημοσιότητα που πήρε το περιστατικό στο Δήμο Λάρισας, προς πέντε υπουργούς: Γ. Χουλιαράκη, Π. Κουρουμπλή, Π. Καμμένο, Ν. Παρασκευόπουλο και Α. Ξανθό. Για την σταδιακή περικοπή του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας είχε προειδοποιήσει τους εργαζομένους στους ΟΤΑ, η Συνδικαλιστική Ανατροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, καθώς, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, με το άρθρο 18 του νόμου για το Μισθολόγιο, τροποποιείται ο τρόπος καταβολής του επιδόματος, «προβλέποντας πως πλέον θα καταβάλεται μόνο κατά την κατά έτος κανονική άδεια του εργαζόμενου και κατά το διάστημα βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας εώς 6 ημερών, τονίζοντας μάλιστα την υποχρέωση… “ευθυγράμμισης του καθεστώτος χορήγησης του εν λόγω επιδόματος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι την 31-12-2017».

«Επειδή με όλα αυτά διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι ο στόχος σας είναι η οριστική κατάργηση των Β.Α.Ε., σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε σε όλες τις ενέργειες αφενός για να μην ισχύσουν οι προβλέψεις του άρθρου 18 του Ν.4354/2015 για τον τρόπο περικοπής του επιδόματος με νεότερη διορθωτική ρύθμιση και αφετέρου να συμπληρωθεί η ισχύουσα κοινή Υπουργική Απόφαση για την χορήγησή του και σε άλλες ειδικότητες που χωρίς αμφιβολία το δικαιούνται και οι οποίες αυθαίρετα έχουν αποκλειστεί», έλεγε σε παλαιότερη επιστολή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

πηγη