“Πέρασε” από την αρμόδια Επιτροπή το Άρθρο 25 για την Καθαριότητα στους ΟΤΑ

0

Oλοκληρώθηκε η διαδικασία επεξεργασίας από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, του σ/ν του Υπ. Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και των σχετικών του Άρθρων και Τροπολογιών, που κατατέθηκαν.

Σύμφωνα με την ψηφοφορία, ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία τα Άρθρα. Μεταξύ αυτών, και το Άρθρο 25 (Διευθέτηση ζητημάτων δαπανών καθαριότητας δημοσίων υπηρεσιών και κτιρίων) και την παράταση συμβάσεων Καθαριότητας.

Απάντηση