Πέντε προτάσεις για τη διαχείριση των Υδατικών Πόρων του Ν. Κορινθίας

0

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ.
Γιώργος Τσόγκας συζήτησαν σε κατιδίαν συνάντηση τα συγκεκριμένα έργα
που πρέπει να περατωθούν, προκειμένου να γίνει αποτελεσματική διαχείριση
των υδατικών πόρων του νομού Κορινθίας και της Περιφέρειας ευρύτερα.
Στη συζήτηση αναφέρθηκε ότι η «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων», που έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια, αποτελεί ένα ενδιάμεσο,
πλην όμως καθοριστικό στάδιο της διαδικασίας για την ολοκλήρωση της «1 ης
Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του
υδατικού διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου».
Στη μελέτη περιγράφονται διάφορα έργα, που πρέπει να δρομολογηθούν
άμεσα, ώστε ο νομός να διαχειρίζεται σωστά το υδατικό δυναμικό του και να
βελτιώσει σε ορισμένες περιοχές την αρνητική του κατάσταση. Τέτοιες
περιοχές είναι η παραλιακή ζώνη μεταξύ Κορίνθου – Κιάτου και η Ανατολική
Κορινθία.
Τα συγκεκριμένα μέτρα που συμφωνήθηκε να υποστηριχθούν και να
προωθηθούν και από την Αντιπεριφέρεια και από τον κ. Γιώργο Τσόγκα,
μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής είναι:
1. Άμεση ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος του Ασωπού.
2. Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού στο
υδατικό σύστημα Κόρινθος – Κιάτο, που θα περιλαμβάνει και την
κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από το φράγμα.
3. Επίσπευση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της εκπόνησης ειδικών,
υδρογεωλογικών μελετών, για τον ακριβή καθορισμό των ορίων
απαγόρευσης εκτέλεσης νέων υδροληψιών και επεκτάσεων του
μετώπου υφαλμύρινσης.
4. Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στις
παραλιακές περιοχές.
5. Υλοποίηση προγραμμάτων δράσης για τις περιοχές Κορίνθου – Κιάτου
και Βόρειας Κορινθίας, που έχουν χαρακτηριστεί σαν ευπρόσβλητες σε
νιτρορύπανση.

Leave a Reply