Πασχάλιες ευχές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)

0

“Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται,
Πάσχα καινόν, Ἅγιον,
Πάσχα μυστικόν,
Πάσχα πανσεβάσμιον,
Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής,
Πάσχα ἄμωμον, Πάσχα μέγα,
Πάσχα τῶν πιστῶν,
Πάσχα, τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοῖξαν,
Πάσχα, πάντας ἁγιάζον πιστούς.”
  Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) εὔχεται, ὅπως ὁ Ἀναστάς καὶ ἐλευθερώσας ἡμᾶς ἐκ τοῦ θανάτου Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, προσφέρει σὲ ὅλους μας, τὴ Χάρη τῆς συμμετοχῆς μας στὴν Ἁγία Του Ἀνάσταση, ποὺ θὰ μᾶς ἀνοίξει τὶς πύλες τῆς α ἰωνίου Βασιλείας Του.
Χριστός Ἀνέστη

Leave a Reply