Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου

0

image

Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016. 

Απάντηση