Παρέμβαση του ΙΝΚΑ Κορινθίας για κοστος χορήγησης βεβαίωσης και διορία νόμου Κατσέλη (βίντεο)

0

ινκαΜετά  από επιστολές και καταγγελίες    μελών μας σχετικά με (ουσία) άρνηση των τραπεζών

Πειραιώς και Άλφα  να

Α) χορηγήσουν εμπρόθεσμα βεβαίωση  οφειλών ν.3869/2010 και Β) αντίγραφα των

αντίστοιχων συμβάσεων,

Παρεμβήκαμε προς τις άνω Τράπεζες, την Τράπεζα Ελλάδος, ως και στην Δ/νση

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ζητώντας ΑΜΕΣΑ:

1.  εντός 5 εργασίμων ημερών να χορηγήσουν  αναλυτική  βεβαίωση οφειλών του ν.3869/2010, ως

και αντίγραφα των αντίστοιχων συμβάσεων ΔΩΡΕΑΝ ή με αντίτιμο 0,05€ ανά σελίδα σύμβασης

και στα μέλη μας, ως και στους λοιπούς δανειολήπτες.

Επιπλέον, τους γνωρίσαμε ότι:

  1. Η χορήγηση αναλυτικής βεβαίωσης οφειλών του ν.3869/2010, αποτελεί υποχρέωσή σας, όπως

απορρέει από το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς την οποία υπάρχει ο κίνδυνος το

δικόγραφο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη στο ν.3869/2010 να απορριφθεί ως αόριστο.

  1. Τα υπόλοιπα του δανείου κάθε δανειολήπτη – οφειλέτη, τηρούνται από σας ηλεκτρονικά και

προδήλως είναι ευχερές –ανά πάσα στιγμή- να έχετε πρόσβαση σε αυτά και συνεπώς να

εκτυπωθεί η άνω αιτουμένη βεβαίωση ΑΜΕΣΑ, όπως προκύπτει – αποδεικνύεται από την

αμεσότητα αποστολής επιστολών με υπόλοιπα και άλλα στοιχεία στους μη ενήμερους

δανειολήπτες.

  1. Οι δανειακές συμβάσεις είναι στα αρχεία σας, τα οποία είναι άκρως οργανωμένα, όπως

προκύπτει – αποδεικνύεται από την άμεση και μαζική αποστολή τους στα δικηγορικά

γραφεία που συνεργάζεστε προς έκδοση διαταγών πληρωμής κατά το αμέσως προηγούμενο

χρονικό διάστημα.

  1. Τα ποσά που απαιτείτε για την χορήγηση αντίγραφων των αντίστοιχων συμβάσεων, προδήλως

είναι καταχρηστικά, δεδομένου ότι ο μέσος όρος των 35 ευρώ ανά σύμβαση, όχι μόνο υπερβαίνει

το κόστος υπέρογκα (φωτοτυπία μιας σελίδας κοστίζει 0,05€, ενώ ο μέσος όρος σελίδων

δανειακής σύμβασης είναι 6 σελίδες, δηλ. μέσο κόστος 0,30€), αλλά είναι απαγορευτικό για

πενόμενους δανειολήπτες που έχουν να παραλάβουν 4-5 ή και περισσότερες συμβάσεις.

  1. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάναμε, τα ποσά που ζητάτε, θα σας αποφέρουν ένα μέσο

ποσό 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή ποσό πολύ μεγάλο για την δύσκολη εποχή που ζούμε,

ποσό που θα αφαιρεθεί από την πραγματική οικονομία.

 

Απάντηση