Το ΙΝΚΑ Κορινθίας παρενέβη στην ΓΓ Προστασίας Καταναλωτή με έντονο διάβημα όλου του ΔΣ ώστε:

image

1 Να απαλειφθεί ένα ακόμη γραφειοκρατικό εμπόδιο για τους δανειολήπτες που είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ περιττό, δηλαδή του γνήσιο της υπογραφής του δανειολήπτη και της/του συζύγου του στην Υπεύθυνη δήλωση που συνοδέυει τον φάκελο της δικογραφίας, άλλως δεν παραλαμβάνεται ο φάκελος ή η αίτηση υπαγωγής.
Τονίστηκε ότι 1) ο ίδιος ο δανειολήπτης πολλές φορές καταθέτει την αίτηση ή τον φάκελο της επικαιροποίησης, είτε η υπεύθυνη δήλωση είναι ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ στο δικόγραφο της αίτησης και 2) ήδη έχει λυθεί νομολογιακά το θέμα με πάνω από 60 αποφάσεις Ειρηνοδικείων της χώρας κατά την εφαρμογή που επισημαίνουν ότι ΔΕΝ απαιτείται γνήσιο της υπογραφής στην Υπεύθυνη δήλωση.
Ζητήθηκε να υπάρξει ΑΜΕΣΑ σχετική εντολή στα Ειρηνοδικεία της χώρας να αποδέχονται παραλαβή της αίτησης υπαγωγής στο ν.3869/2010 ή τον φάκελο της επικαιροποίησης ΧΩΡΙΣ γνήσιο της υπογραφής στην Υπεύθυνη δήλωση.
Επίσης ζήτησε, ενόψει της υπαίτιας κωλυσιεργίας των Τραπεζών να χορηγήσουν αντίγραφα δανειακών συμβάσεων, είτε βεβαιώσεων οφειλών στους δανειολήπτες και της όξυνσης της οικονομικής κρίσης, ως και των μεγάλων ποσών που απαιτούν για την χορήγηση των αντιγράφων, να παραταθεί η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων υπαγωγής στο ν.3869/2010, ως και συμπληρωματικών αιτήσεων και να παραταθεί επίσης η προθεσμία για την επικαιροποίηση τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2016.
Επίσης, τόνισε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για επιβολή προστίμων στις Τράπεζες που α) καθυστερούν την έκδοση βεβαιώσεων οφειλών πέραν των 10ημέρου και β) χρεώνουν έως και 70€ για την χορήγηση αντίγραφων δανειακών συμβάσεων.