Παρέμβαση Πελ. Καλλίρη για το Νοσοκομείο Κορίνθου αλλά και τα κέντρα Υγείας Γκούρας και Κιάτου

0

Εδώ η αλληλογραφία…

1

2

Απάντηση