Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Χαράλαμπου Κασίμη, πραγματοποιήθηκε δεύτερη σύσκεψη με αντικείμενο την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας».

image

Στην σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου Κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».
Ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης επισήμανε την ανάγκη καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας, από όλες τις πλευρές, για την επίλυση των προβλημάτων που καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου δεδομένης μάλιστα της λήξης του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Π.Α.Α. 2007-2013» την 31/12/2015, από το οποίο συγχρηματοδοτείται η κατασκευή του φράγματος.

image

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν τα προβλήματα, οι κινήσεις και οι προτάσεις των συμμετεχόντων για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Ειδικότερα:
Τα κρίσιμα ζητήματα πληρωμών και ρευστότητας που εκτέθηκαν από τον εκπρόσωπο της αναδόχου κοινοπραξίας, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στην μεγάλη καθυστέρηση των εργασιών του έργου, επιχειρείται να επιλυθούν το άμεσο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας δεσμεύτηκε για την πληρωμή των εργαζομένων που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, εντός των επομένων ημερών, για την επαναλειτουργία του εργοταξίου και τη συνέχιση των εργασιών της κατασκευής του φράγματος εντός του Οκτωβρίου.
Εκ μέρους των υπηρεσιών καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρώτης και ακολούθως της δεύτερης συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης. Μετά από συντονισμένες ενέργειες των συναρμόδιων φορέων, υπεγράφη την 4/9/2015 η απόφαση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, για την επέκταση των δανειοθαλάμων στη θέση Ντάρτιζα ενώ στο άμεσο χρονικό διάστημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνει παρακατάθεση της αποζημίωσης της αρχικής απαλλοτρίωσης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και θα συνταχθεί, ώστε να υπογραφεί, σχετική Κ.Υ.Α. για την κήρυξη της 1ης συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης στα πλαίσια της κατασκευής του έργου.
Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ είναι η άμεση και οριστική επίλυση των προβλημάτων κατασκευής του έργου. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας, θα αξιοποιηθούν τα νερά του ποταμού Ασωπού για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και θα δοθεί νέα δυναμική στην ανάπτυξη της γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή.