Παράταση προθεσμίας στην υποβολή φακέλων για τη μαρίνα Ναυπλίου

0

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διαγωνισμό με ανταγωνιστικό διάλογο για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική Διαχείριση και Εκμετάλλευση Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) στο Ναύπλιο», με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα -Διακήρυξη Α΄ Φάσης (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος): Τροποποίηση παρ. 12.1 και 12.2 της Διακήρυξης και παράταση προθεσμίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η παράταση είναι μέχρι την 27η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Απάντηση