Παράταση και τροποποίηση της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

0
Διαχειριστική
Διαχειριστική

Αναφορικά με τη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού
ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην
καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-
2020» , η Περιφέρεια Πελοποννήσου , αποφάσισε την παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, έως και την 08-02-
2021 (ώρα 15:00).
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και τροποποιήσεις στην πρόσκληση
της δράσης, με στόχο την διευκόλυνση των υποψήφιων δικαιούχων.
Το σύνολο των τροποποιήσεων εδώ :
Αναλυτικές πληροφορίες:  
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr , Διαχειριστική
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου,
Ηπείρου & Ιονίων Νήσων Τηλ: 2610622711, e-mail:  efd@diaxeiristiki.gr   
Περιφερειακά Γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων στις έδρες των Επιμελητηρίων. Αναλυτικά :  
Επιμελητήριο Αργολίδας Τηλ : 2751067216,
email:  argolida@diaxeiristiki.gr   
Επιμελητήριο Αρκαδίας Τηλ : 2710227141,
email:  arkadia@diaxeiristiki.gr   
Επιμελητήριο Κορινθίας Τηλ : 2741024464,
email:  korinthia@diaxeiristiki.gr   
Επιμελητήριο Λακωνίας Τηλ : 2733022279,
email:  lakonia@diaxeiristiki.gr   
ΕπιμελητήριοMεσσηνίας Τηλ : 2721062200,
email:  messinia@diaxeiristiki.gr

Απάντηση