Παράταση και τροποποίηση της δράσης “Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

0

Αναφορικά με τη δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014- 2020» , η
Περιφέρεια Πελοποννήσου, αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, έως και την 23-12-2020 (ώρα 15:00).
Το σύνολο των τροποποιήσεων: εδώ
Αναλυτικές πληροφορίες:  
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr  
Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής
Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων 
Τηλ: 2610622711, e-mail:  efd@diaxeiristiki.gr   
Περιφερειακά Γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων στις έδρες των Επιμελητηρίων. Αναλυτικά :  
Επιμελητήριο Αργολίδας Τηλ : 2751067216, email:  argolida@diaxeiristiki.gr   
Επιμελητήριο Αρκαδίας Τηλ : 2710227141, email:  arkadia@diaxeiristiki.gr   
Επιμελητήριο Κορινθίας Τηλ : 2741024464, email:  korinthia@diaxeiristiki.gr   
Επιμελητήριο Λακωνίας Τηλ : 2733022279, email:  lakonia@diaxeiristiki.gr   
Επιμελητήριο Μεσσηνίας Τηλ : 2721062200,email:  messinia@diaxeiristiki.gr

Απάντηση