Παράταση για τις κάρτες δωρεάν μετακίνησης των ΑμεΑ

0

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου Π.Ε. Κορινθίας ενημερώνει, ότι παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 η τελική ημερομηνία χορήγησης δελτίων δωρεάν μετακίνησης των ΑμεΑ και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Αδειμάντου 22, 2ος Όροφος), προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

image

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία).
Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος.
Εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2014.
Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.
2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ή 3 για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.), όταν αφορά έκδοση νέας κάρτας.

Γραφείο Τύπου
Αντιπεριφερειάρχη

Απάντηση