​Απο σχόλιο στις δηλώσεις του Δημάρχου Κορινθίων στο Facebook του υποψηφιου τοπικού συμβούλου με τη Συμμαχία Πολιτών


Παραδέχεται ο δήμαρχος ότι αναμιγνύεται το νερό των γεωτρήσεων με αυτό της Στυμφαλίας και στις 2-8 -2016 το νερό ήταν ακατάλληλο. Αυτό βγαίνει από την συνέντευξη (μονόλογο) του κ. Πνευματικού.Τον ευχαριστώ που επιβεβαιώνει αυτά που έχω καταγγείλει