Παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την αγορά μιας γεννήτριας

0

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων γεννητριών για να διαλέξετε. Μερικές από τις πιο κοινές κατηγορίες περιλαμβάνουν γεννήτριες πετρελαίου και γεννήτριες βενζίνης . Ο τύπος της γεννήτριας που αγοράζεται δεν παίζει μεγάλο ρόλο στον καθορισμό των παραγόντων που είναι πιο σημαντικοί να ληφθούν υπόψη πριν κάνετε την αγορά. Δεδομένου ότι κάθε γεννήτρια έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί την ίδια θεμελιώδη εργασία, την παροχή ενέργειας, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί παράγοντες που πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη κατά την προσπάθεια επιλογής μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών.

Ένας από τους πρώτους παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ο τρόπος με τον οποίο τροφοδοτείται η γεννήτρια. Οι δύο πιο κοινές επιλογές είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ωστόσο, είναι διαθέσιμες και γεννήτριες προπανίου ή φυσικού αερίου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί μια γεννήτρια θα παίξει σημαντικό ρόλο στον τρόπο σχεδίασής τους. Για παράδειγμα, μια γεννήτρια βενζίνης δημιουργεί ενέργεια μέσω μιας διαδικασίας καύσης, ενώ μια γεννήτρια πετρελαίου αναφλέγει το καύσιμο στον κύλινδρο.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η κατανάλωση καυσίμου. Ο ρυθμός με τον οποίο μια γεννήτρια καταναλώνει καύσιμο υπαγορεύεται από δύο παράγοντες – τον σχεδιασμό και τον τύπο καυσίμου. Ενώ ο συνολικός σχεδιασμός των γεννητριών έχει γίνει πιο τυποποιημένος, μικρές διαφορές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον ρυθμό κατανάλωσης καυσίμου. Ο τύπος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου παίζει συχνά πιο σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του ρυθμού κατανάλωσης καυσίμου. Για παράδειγμα, οι γεννήτριες πετρελαίου καίνε καύσιμο με το μισό σχεδόν ρυθμό από μια γεννήτρια βενζίνης. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η γεννήτρια μπορεί να κάνει αφόρητη την ανάγκη να προσθέτουμε συνεχώς περισσότερο καύσιμο.

Η ασφάλεια και η συντήρηση θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την αγορά μιας γεννήτριας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ασφάλειας είναι ο θόρυβος. Οι γεννήτριες πετρελαίου είναι συχνά οι πιο δυνατές ενώ οι γεννήτριες προπανίου είναι οι πιο αθόρυβες. Για να γίνουν οι γεννήτριες πιο φιλικές προς το χρήστη, υπάρχουν επίσης εξαιρετικά μοντέλα που περιλαμβάνουν μοναδικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στη γεννήτρια να λειτουργεί πιο αθόρυβα.

Το συνολικό κόστος είναι επίσης σημαντικό στοιχείο. Το κόστος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με τη χρήση. Δεν υπάρχει λόγος να αγοράσετε μια ακριβή γεννήτρια εάν πρόκειται να είναι μόνο μια εφεδρική πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Από την άλλη πλευρά, μια μεγαλύτερη επένδυση δικαιολογείται εάν η γεννήτρια χρησιμοποιείται σε τακτική βάση, όπως σε εργοτάξιο ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Κατά την αγορά μιας γεννήτριας, η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διασφάλιση ότι μπορεί να καλύψει την παραγωγή ενέργειας που θα ζητηθεί να παράσχει. Από εκεί και πέρα, γίνεται θέμα επιλογής μιας γεννήτριας που είναι εύκολη στη συντήρηση και θα παρέχει θετική απόδοση επένδυσης (ROI) κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της.

Leave a Reply