ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής
παρέδωσε στον κ. Μπάκουλη Κυριάκο, μέλος του Περιφερειακού συμβουλίου ΤΑΞΙ
Πελοποννήσου και μέλος της Πανελλήνιας ομοσπονδίας ΤΑΞΙ, 425 κιτ προστασίας
υγειονομικού υλικού αυτοκινητιστών από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες τις ΠΕ Κορινθίας.
Ενέργεια στα πλαίσια των συντονισμένων προσπαθειών της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και των σωματείων για την σωστή προστασία των μελών, μαθητών και πολιτών εν γένει.

Leave a Reply