1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Πιο εντυπωσιακή ακόμα και από αυτή στο κέντρο της Κορίνθου ήταν η συγκέντρωση στον Ισθμο. Και αν η Κορινθία που παραδοσιακά δε συμμετείχε σε πορείες και κινητοποιήσεις δείχνει τέτοια εικονα ευκόλα κάνουμε λόγο για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στα χρονικα!