Καλούμενος να σχολιάσει τις εξελίξεις για τα απορρίματα ο Βασίλης Πανταζής απέδωσε τα τελευταία γεγονότα σε μια μάχη εντυπώσεων και όχι ουσίας καλώντας τους αρμόδιους να κάνουν αυτά που προβλέπονται για να λυθεί το μεγάλο αυτό θέμα.