Όλες αυτές τις φωτογραφίες 
τις έβγαλα με το κινητό μου 
περπατώντας μια ημέρα του Μάη 
μέσα στην πόλη μας.