Για ακόμα μια χρονιά το τμήμα πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα διοργανώσει τα τμήματα με τίτλο Πανεπιστήμιο της πληροφορίας.