Παλαίχθων Κορίνθου: Ν. Πουλόπουλος – “Διατλαντικά Εμπορικά Δίκτυα στην Αμερική του 19ου Αιώνα”

0

Διαδικτυακή διάλεξη που διοργάνωσε ο Σύλλογός
μας Παλαίχθων Κορίνθου με τον κ. Νίκο Πουλόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή
Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Missouri- St.
Louis, με θέμα:
“Διατλαντικά Εμπορικά δίκτυα και το Παλίμψηστο της Ελληνικής
Μετανάστευσης στην Αμερική του 19ου Αιώνα”


Περίληψη διάλεξης
Ο πυρήνας του ιστορικού αφηγήματος της ελληνικής διασποράς στον Νέο
Κόσμο επικεντρώνεται γύρω από τον κύριο όγκο των ελληνικών
μεταναστευτικών ροών προς την Αμερική, που κάνουν την εμφάνισή τους στις
αρχές του 20ουαιώνα, εξοβελίζοντας στο ιστορικό περιθώριο αρκετούς
Έλληνες, που άλλοτε σε μικρές κοινότητες και άλλοτε μεμονωμένα φαίνονται
να αξιοποιούν τα διατλαντικά εμπορικά δίκτυα και να ευημερούν καθ’ όλη
τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η παρούσα διάλεξη πραγματεύεται και
επιχειρεί να χαρτογραφήσει αυτήν την πρώιμη ιστορία της ελληνικής
διασποράς στην Αμερική και προτείνει ένα εξελικτικό αφηγηματικό μοντέλο
για να ερμηνεύσει τη βαθμιαία συνύπαρξη των Ελλήνων της διασποράς της
Αμερικής του 19ου αιώνα με τους πρώτους μετανάστες του20ου.

Σύντομο βιογραφικό ομιλητή: Ο Νίκος Πουλόπουλος τελείωσε τις
προπτυχιακές του σπουδές στην κλασσική φιλολογία και αρχαιολογία στο UC
Berkeley της Καλιφόρνιας και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του
σπουδές, ως υπότροφος, στο πανεπιστήμιο Harvard. Έχει διδάξει στο
Harvard, στο πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, και τα τελευταία 10 χρόνια
διδάσκει στο τμήμα Ιστορίας του πανεπιστημίου του Missouri- St. Louis.
Το 2017, έλαβε την υποτροφία για την ελληνική διασπορά από το ίδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος».

Leave a Reply