Εφαρμόζουμε αναλυτικά προγράμματα του 19ου αιώνα σε κτίρια και οργανισμούς

του 20ου αιώνα ενώ οι μαθητές μας, του 21ου αιώνα, είναι αντιμέτωποι με ένα

απροσδιόριστο μέλλον B.Wellman

Κάπως έτσι είναι τα πράγματα στις αρχές του 21ου αιώνα σε σχέση με τα θέματα που

αφορούν την κατάσταση της Παιδείας η οποία να μην ξεχνάμε ότι προετοιμάζει τους

μαθητές πέραν των άλλων και για την ένταξη τους στον κόσμο της εργασίας.

Κυβερνήσεις ,Οργανισμοί,ερευνητές,επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν ξεκινήσει

προσπάθειες επαναπροσδιορισμού των στόχων της εκπαίδευσης με βάση τις νέες

ανάγκες.

Η Ε.Ε έχει καθορίσει τις βασικές ικανότητες σε μια κοινωνία γνώσης ως ακολούθως:

επικοινωνία στην μητρική και ξένες γλώσσες, μαθηματική και στοιχειώδης

επιστημονική και τεχνολογική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, μεταγνωστική

ικανότητα (μαθαίνω πως να μαθαίνω), διαπροσωπική και κοινωνική

ικανότητα,πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα,πολιτιστική έκφραση

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός τομέας της Unesco έχει προσδιορίσει τέσσερεις πυλώνες

μάθησης για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης:

1) να μάθει το άτομο πως να μαθαίνει 2) να μάθει το άτομο πως να ενεργεί 3) να

μάθει το άτομο πως να ζει με τους άλλους 4) να μάθει το άτομο πως να υπάρχει

Για να μπορέσουμε λοιπόν να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις ο οργανισμός

Partnership for the 21st Century (P21) έχει αναγνωρίσει 3 τύπους δεξιοτήτων που όλοι

χρειαζόμαστε να δουλεύουμε και να αναπτύσσουμε διαρκώς :

Δεξιότητες μάθησης

Κριτική σκέψη-Δημιουργική σκέψη-Συνεργασία- Επικοινωνία

Δεξιότητες γραμματισμού

Η ικανότητα αναγνώρισης ψευδούς πληροφορίας στο διαδίκτυο.

Η ικανότητα να αφηγούμαστε μια ιστορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Πληροφορία-Μέσα ενημέρωσης (media)-Τεχνολογία

Δεξιότητες ζωής

Προσαρμοστικότητα-Ευελιξία- Πρωτοβουλία-Αυτοκαθοδήγηση

Ευθύνη-Παραγωγικότητα- Ηγεσία

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω δεξιότητες όχι μόνο πρέπει να αποκτηθούν

αλλά και να καλλιεργούνται και να εξελίσσονται διαρκώς αν θέλουμε να ανταπεξέλθουμε με

επιτυχία στις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας.

"Η παγκόσμια οικονομία δε σε πληρώνει πλέον για αυτά που ξέρεις. Η Google ξέρει

τα πάντα. Η παγκόσμια οικονομία σε πληρώνει για το τι μπορείς να κάνεις με αυτά

που ξέρεις". Andreas Schleicher, Διευθυντής Εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του

Οργανισμού για την Οικονομική συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD)

ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Ειδίκευση Συμβουλευτική Προσανατολισμός

Πηγές:Εοππεπ- Ουνέσκο- Ε.Ε- Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη

Οργανισμός Partnership for the 21st Century (P21)