Ξεκίνησε η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων όμως φέτος το έντυπο έχει κάποιες αλλαγές που μπορεί να κρύβουν παγίδες. Για το θέμα μας ενημέρωσε ο φοροτεχνικός λογιστής κ. Λεωνίδας Μπαζιωτοπουλος.