Ένα βίντεο όπου σίγουρα θα ακούσετε και για αυτόν που ψήφισες σε αυτές τις.