Πανώ απο 80 μεταπτυχιακοί φοιτητές ορκίστηκαν στο δημοτικό θέατρο Κορίνθου.