Ορκομωσία μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΕΔΙΣ

0

Πανώ απο 80 μεταπτυχιακοί φοιτητές ορκίστηκαν στο δημοτικό θέατρο Κορίνθου.

Leave a Reply