Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα κρίνει τις «ρήτρες μονιμότητας» των εργαζομένων

0

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα κρίνει τις «ρήτρες μονιμότητας»  των εργαζομένων

Πρόκειται για τους όρους σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κανονισμούς ορισμένων επιχειρήσεων που προέβλεπαν αυξημένη προστασία των μισθωτών από την απόλυση

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου καλείται να αποφανθεί εάν είναι συνταγματική η εξουσιοδότηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την έκδοση της 6/28.2.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), με την οποία μεταξύ άλλων καταργήθηκαν οι λεγόμενες «ρήτρες μονιμότητας», ή εάν έπρεπε για την κατάργησή τους να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

Με αφορμή έξι απολύσεις που έγιναν στο ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, το Β1΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 52/2015 απόφασή του για λόγους γενικότερου ενδιαφέροντος παρέπεμψε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου το επίμαχο ερώτημα για οριστική επίλυση.

Να σημειωθεί ότι οι λεγόμενες «ρήτρες μονιμότητας» είναι οι όροι που  περιλαμβάνονται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κανονισμούς ορισμένων επιχειρήσεων –όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ΚΤΕΛ, που απασχόλησε τους αρεοπαγίτες– οι οποίοι (όροι) προέβλεπαν αυξημένη προστασία των μισθωτών από την απόλυση σε σχέση με την (μειωμένη) προστασία που γενικώς παρέχεται έναντι των  απολύσεων από την εργατική νομοθεσία (Ν. 2112/1920).

Σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία (σε αντίθεση με την εργατική  νομοθεσία των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης),  οι απολύσεις των εργαζομένων είναι αναιτιολόγητες. Αντίθετα, σε όσες επιχειρήσεις ίσχυαν οι λεγόμενες «ρήτρες μονιμότητας» η δυνατότητα των εργοδοτών να απολύουν αναιτιολόγητα το προσωπικό τους περιοριζόταν δραστικά.

Το Εργατικό Τμήμα Β1΄ του Αρείου Πάγου αρχικά είχε αναβάλει την συζήτηση της εν λόγω υπόθεσης επειδή εκκρεμούσε η επίλυση του ίδιου νομικού ζητήματος από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η αναστολή έκδοσης απόφασης από τον Άρειο Πάγο δέχθηκε την έντονη κριτική του καθηγητή του Εργατικού Δικαίου στην Νομική Σχολή Αθηνών Δημήτρη Τραυλού-Τζανετάτου, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Δηλαδή, ο κ. Τραυλός-Τζανετάτος υποστήριξε ότι ο Άρειος Πάγος όφειλε να επιλύσει το νομικό αυτό ζήτημα και να εκδώσει απόφαση και όχι να αναμείνει την έκδοση απόφασης για το ίδιο νομικό ζήτημα από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν αποφανθεί ο ίδιος.
Πράγματι, η Ολομέλεια του  ΣτΕ στο μεσοδιάστημα εξέδωσε σχετική απόφαση (2307/2014), που έκρινε ότι η έκδοση της 6/28.2.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου δεν παραβιάζει τις συνταγματικές επιταγές. Επίσης, το ΣτΕ έκρινε ότι η κατάργηση των «ρητρών μονιμότητας» από το Μνημόνιο ΙΙ είναι νόμιμη και Συνταγματική.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αρεοπαγίτες παρέπεμψαν κατά πλειοψηφία το εν λόγω ζήτημα στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για οριστική επίλυση, ενώ η μειοψηφία υποστήριξε ότι η παραπομπή στην Ολομέλεια δεν είναι αναγκαία, καθώς το επίμαχο ζήτημα συνταγματικότητας έχει ήδη λυθεί από το ΣτΕ.

Οι έξι απολυμένοι του ΚΤΕΛ είχαν δικαιωθεί αρχικά από το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, αλλά το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής άσκησε αναίρεση.

Leave a Reply