Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου έγινε παρέμβαση στις παραλίες του Δήμου

προκειμένου οι δημότες και οι επισκέπτες να απολαύσουν τα καλοκαιρινά τους

μπάνια, με άνεση και σε φιλικό περιβάλλον.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν είναι :

 Καθαρισμός και διαμόρφωση

 Έλεγχος και αποκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και βάψιμο φωτιστικών

ιστών

 Επισκευή και βάψιμο στα παγκάκια

 Επισκευή και βάψιμο παρτεριών

 Αντικατάσταση στις υπάρχουσες ντουζιέρες με νέες και τοποθέτηση

πινακίδων για καθαρές ακτές.