Ολοκλήρωση του έργου «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στην Κορινθία»

0

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα «Ολοκλήρωση του έργου «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στην Κορινθία» – Κορινθιακό επιχειρείν! Επιτυχημένα μοντέλα συνέργειας, δικτύωσης και εξαγωγών!», που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας

image

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. Βασ. Νανόπουλος σε σύντομο χαιρετισμό του επεσήμανε τη σημασία της ημερίδας που είχε στόχο , την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του έργου και οι επιπτώσεις του στην ομάδα στόχο, την κινητοποίηση των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων στο μέλλον, την ανάδειξη της έννοιας της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της δικτύωσης των τοπικών φορέων.

image

Έγινε αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και παρουσίαση επιτυχημένων καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας

image

Ο κ. Μάρκος Λέγγας παρουσίασε την εταιρεία 7 Grapes – Pegasus coop” – Ένα συνεταιρισμός για την καθετοποιημένη παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού

image

Ο κ. Σταύρος Κεφάλας παρουσίασε το δίκτυο “Corinthian Cluster” και “Experience Corinthia” – Συνεργασία στην πράξη!

image

Ο κ. Κώστας Βερδές παρουσίασε την εταιρεία V-Cube – Από την Κορινθία σε 110 χώρες!”,

Τέλος ο κ. Δημήτρης Χαραλαμπάκης παρουσίασε το Διευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα SMC E compass στο οποίο συμμετέχει το Επιμελητήριο Κορινθίας

Τέλος ο Πρόεδρος κ,Βας. Νανόπουλος ευχαρίστησε τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, επεσήμανε ότι δράσεις σαν αυτή ενισχύουν τη δυναμική της απασχόλησης και του επιχειρείν σε τοπικό επίπεδο και ότι η Αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου Κορινθίας θα συνεχίσει στη διοργάνωση ανάλογων δράσεων με στόχο τη σωστή ενημέρωση και επανένταξη των καταρτιζόμενων ανέργων στο αγορά εργασίας.

Leave a Reply