Το νέο σκίτσο του Αρκά που μας κάνει να κρυφτούμε…