Ο Γιώργος Οικονόμου έφερε σαν πρόταση την ανάδειξη του Χιονοδρομικού της Ζήρειας, τη διαφήμιση του και τη βελτίωση της προσβασιμότητας.