Οι πελάτες της συνεταιριστικής Πελοποννήσου θα εξυπηρετούνται και από το δίκτυο ΑΤΜ της ATTIKA BANK

0

Κοινό Δίκτυο Ανάληψης Μετρητών μέσω ΑΤΜ από την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& την ATTICA BANK

image

Με άξονα τη καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τις πελατειακής τους βάσης, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και η ATTICA BANK, βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την μεταξύ τους συνεργασία στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του δικτύου των ΑΤΜ.
Οι δύο Τράπεζες διαμορφώνουν πλέον κοινό, εκτεταμένο δίκτυο ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) με 100 περίπου σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, απ’ όπου οι πελάτες τους μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών και να λαμβάνουν ενημερώσεις για τους λογ/σμούς τους, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

Απάντηση