Οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης των κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Κορίνθου

0

Οι ημερομηνίες που θα καταφθάσουν τα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι της Κορίνθου είναι οι ακόλουθες:

Ημερομηνία Όνομα Πλοίου Ώρα άφιξης Ώρα αναχώρησης

Σάββατο 10/6/2017 Τhomson Spirit 8:00 π.μ 18:00 μ.μ

Σάββατο 8/7/2017 Τhomson Spirit 8:00 π.μ 18:00 μ.μ

Σάββατο 5/8/2017 Τhomson Spirit 8:00 π.μ 18:00 μ.μ

Σάββατο 2/9/2017 Τhomson Spirit 8:00 π.μ 18:00 μ.μ

Σάββατο 30/9/2017 Τhomson Spirit 8:00 π.μ 18:00 μ.μ

Απάντηση